Polisens #kvinnosyn Del 1 – 10

Vi har i 10 inlägg skrivit om Polisens #kvinnosyn efter avslöjandet om #Kvinnoregistret i vilket polisen som en struktur skuldbelade våldsutsatta kvinnor och förminskade våldsamma mäns handlingar.

#Kvinnoregistret uppstod i ett vakuum utan är en del av en större problematik där polisen styrs av fördomar, myter och en grundläggande dålig kvinnosyn. Det gäller allt det som kan sammanfattas med våld mot kvinnor och flickor; sexuellt våld, misshandel, prostitution, grooming, hot, sexuella trakasserier och den omfattande brottsligheten som sker på nätet: allt påverkas av en dålig kvinnosyn och en vilja att skuldbelägga kvinnor och flickor för de brott som riktas mot dem.

Samtidigt leder polisens demonisering och antifeminism till att kvinnor och flickor misstänkliggörs och utreds för brott som falsk tillvitelse, misshandel och andra brott där polisen inte väger in en könsmaktsaspekt.

Detta är ett gigantiskt problem idag 2016. Det borde uppmärksammas.

Sidan samlar dessa 10 inlägg. Ovanför länken till inlägget visas ett kort stycke från det berörda inlägget. (indragen text).


Polisens #kvinnosyn del 1 : Utredningar om våld mot kvinnor

Inlägget behandlar en rapport från Brå :  `Polisens hantering av våld mot kvinnor`  (2008:25)

Ett antal sidor i rapporten behandlar tidigare forskning om misshandlade kvinnors kontakter med polisen. Där anges att hur kvinnor bemöts är oerhört viktigt.

Om polisen inte har tillräcklig kunskap om kvinnans reaktioner finns en risk för att hon utsätts för en sekundär traumatisering vid bemötandet.  Traumat uppkommer då brottsoffret upplever bemötandet som negativt och därmed utsätts för psykisk stress

Polisens agerande och bemötande kan alltså påverka det psykiska välbefinnandet hos brottsoffret,

Vid grova brott är det speciellt viktigt att polisen inte avpersonifierar brottsoffret eller förhåller sig avvisande eller nonchalant då beteendet riskerar att ”tysta” brottsoffret

 Reaktionen på rädsla kan bli att ”frysa” sina känslor och medföra att kvinnan upplevs som lugn och säker av omgivningen med konsekvensen att hon därmed inte får förståelse för det lidande hon genomgår

Om kvinnan känner sig kränkt av polisen och inte trodd kan det leda till att hon lägger skulden för det inträffade på sig själv. I ett värsta scenario går hon kanske tillbaka till mannen utan att ha fått någon form av hjälp från samhället och med en risk för att våldsamheterna fortsätter är det dessutom minst lika viktigt för den våldsamme mannen eftersom våldet riskerar att fortsätta så länge mannen slipper konsekvenser av sitt handlande

Polisens #kvinnosyn Del 1: Utredningar om våld mot kvinnor

 

Polisens #kvinnosyn Del 2 : Ledarskap och kvinnor som ett problem

Inlägget behandlar en studie från Umeå universitet : Att göra kön i ledarskap – en studie av ledarskap i vardag och kris inom Polisen.

Orsaker till att så få kvinnor är chefer inom polisen och vad som bör göras.

Kvinnor saknar förmåga, drive, och självförtroende för ledarskap
Endast män anger detta som orsak.

Förändra/utveckla kvinnorna
Framförallt män och ett fåtal kvinnor föreslår aktiviteter med fokus på kvinnorna.

Organisationen behandlar kvinnor annorlunda än män. Mannen är norm
Både kvinnor och män anger att mannen fortfarande är norm inom Polisen och att det finns kvar ett motstånd mot kvinnor som gör att de blir motarbetade och extra synade

Förändra/utveckla organisationskultur och – struktur
Framförallt kvinnorna anger att organisationen måste förändras och kvinnorna påtalar också att organisationskulturen måste förändras så att inte härskartekniker, kränkande behandling och hårdare bedömning av kvinnor förekommer.

Polisens #kvinnosyn Del 2 : Ledarskap och kvinnor som ett problem

 

Polisen #kvinnosyn Del : 3 Kritik mot våldtäktsutredningar

Inlägget behandlar JO:s skarpa kritik 2009 mot Polismyndigheten i Västra Götaland.

Polisens attityder om våldtäktsbrottet

Vad har då hänt efter JO:s kritik 2009? Har media gjort sitt jobb och granskat hur polisen prioriterar och utreder sexualbrott? Nej det har inte skett så hur det har gått vet vi inte men låt oss se vad polisen själva uttalar.

Polisens presstalesman har alltså helt nyligen gått ut i media med uppgiften att 9 av 10 våldtäktsanmälningar läggs ner i samma kontext där han skuldbelägger kvinnor för mäns sexuella våld. Han lämnar männen som begår brott helt osynliggjorda.

Det är givetvis mycket oroväckande liksom att inte ta itu med den kvinnosyn som anonyma poliser förde fram 2007. Det finns anledning att tro att samma anda lever kvar idag och påverkar dagens syn på sexualbrott.

Inom ett dygn för drygt ett år sedan anmäldes 9 våldtäkter vilket blev en rubrik i media. Det var mycket tyckte polisen också men dessa kan vara nedlagda allihop i och med att ingen uppföljning gjordes i media.

Under senare tid har också flera misstänkta gruppvåldtäkter givit stora rubriker. I dessa fall har de misstänkta släpps trots att t o m polisen i ett av fallen medgav att det kunde finnas fler misstänkta som inte blivit gripna. Det är givetvis en problematik att släppa misstänkta eftersom det är stor risk att de berörda unga männen pratar ihop sig. Det finns exempel på sådant där kvinnan har drabbats extra hårt. Vad sänder det ut för signaler här? Ökar viljan att anmäla om den som anmält våldtäkt tex hängs ut? Att Bjästaandan fortfarande lämnas i stort oproblematiserad vet vi både från media och i polisutredningar och i domar. Det är ett gigantiskt problem och ett stort misslyckande att polis inte väger in det i sina utredningar.

Att misstänkta släpps innebär också, som vi har sett ovan att ärendet kommer att nedprioriteras och medias intresse falnar. Resurser kan läggas på annat tex på ”gängkriminalitet” dvs mäns våldsamma beteende mot andra män. Då väger mäns våld mot kvinnor lätt och det är en strukturell attityd hos polis.

Polisens #kvinnosyn Del 3 : Kritik mot våldtäktsutredningar

 

Polisen #kvinnosyn Del 4 : Våld mot kvinnor och Polis-TV

Inlägget handlar om hur polisen själva speglar sitt arbete genom ett antal episoder som visas i TV-serien 112 PÅ liv och död som har visats i TV4.

Episod 10

En kvinna misshandlas av sin sambo. Utifrån infon i  larmet säger polisen att det ”låter som någon råkat riktigt illa ut”. De möts av målsäganden som är nedblodad och har blödande sår i huvudet.  Sambon har dunkat hennes huvud mot bokhyllan. Det finns barn i lägenheten.
Polis” varit slagsmål” – ”blodstänk i hallen”  ”att låta barn växa upp i den miljön”  

Kvinnan ber polisen om; snälla gör inte en anmälan till soc och säger om mannen: han kommer bli jättearg för att jag ringde. Polisen säger till henne att de skriver i anmälan att hon inte vill medverka.
Polis ”den här typen av beteende ganska vanligt, att bli misshandlad, levt med det under lång tid, det har blivit vardag. Ofta vill de inte medverka.”

Kvinnan körs till akuten men hon vill inte tala om för läkaren vad som hänt så länge poliserna är kvar. När de går ut går det bättre. En annan polispatrull griper mannen på plats.  De två första poliserna säger att de gör ett sista försök att få kvinnan att medverka.

Kvinnan är blodig och poliserna ser det. De gör våldet till något som brottsoffret är skyldig till genom att uttala att barnen far illa genom att växa upp i den miljön trots det är mannens våld som är orsak och inte kvinnan dvs mamman. Här blir kvinnan dubbelt utsatt: hon är brottsutsatt men hon är rädd att förlora barnen om hon anmäler att hon blir misshandlad. Polisen tolkar det som händer på ett könsneutralt sätt och inte att det handlar om mäns våld mot kvinnor där även barn blir utsatta som åskådare. Barnen kan även vara direkt våldsutsatta med en våldsam man i ett hem. Om polisen skyddar mamman så skyddar de också barnen men att se våldet ur det perspektivet väljer de bort.

Polisens #kvinnosyn Del 4 : Våld mot kvinnor och Polis-TV

 

Polisens #kvinnosyn Del 5 : Polisen och prostitutionen

För det andra visar Göran Lindberg-utredningen hur polis valde att inte ingripa trots att de åtminstone vid ett tillfälle visste att en kvinna våldtogs grovt och utsattes för livshotade våld. Polis avvaktade för samla bevisning. Inte ens ett grovt våldsamt sexualbrott avbröts utav det skälet. Det behövdes ”bevis”.  Hur kan det anses var ett bättre syfte än att avbryta grovt våld? Två saker påverkade polisen här, dels deras intresse för sin egen utredning och dels att det ansågs handla om en kvinna som var mindre värdefull, mindre ärbar: hon var prostituerad.  De avbryter inte våld mot person då det handlar om den urgamla föreställningen att prostituerade får skylla sig själva. De har inte samma människovärde. Det är det typiska dikotomi-tänkandet. Det sänder också klara signaler att svensk polis inte skyddar kvinnor från våld, trots att de kan, om de anser sig ha rätt till att låta bli. För vilka ska polisen anses finnas då?

Förutom detta i grunden kvinnoföraktande ”syfte”, uttalade också utredande polis Jonas Trolle, att han ansåg att det gick att dra paralleller till heroinhandel.  För att samla bevis avbryter inte polis alltid pågående handel med narkotika och det skulle alltså rättfärdiga att kvinnan lämnades utan hjälp i våldsmannens hantering. Kvinnan förtingligas öppet. Hon anses inte ha ett okränkbart mänskligt värde utan blir en produkt som säljs och köps. Det är vad polis som ska tillse att kvinnor inte utsätts för våld anser. Det sker helt naturligt internaliserat.  Kvinnor är alltså först och främst till för att polisen ska kunna utreda ifred.  Det är reglementeringens kvinnosyn 15 år efter att lagen om förbud för sexualbrottet sexköp har kommit. Våldtäkt och sexköp flyter ihop.

Polisens #kvinnosyn Del 5 : Polisen och prostitutionen 

 

Polisens #kvinnosyn Del 6 : Varningar, skuldbeläggande och ”påhittade” våldtäkter

Att kvinnor och flickor varnas för att vistas ute och att de skuldbeläggs för våldtäkter är två sidor av samma företeelse: att osynliggöra orsaken till det sexuella våldet dvs att det i nästan alltid är män och pojkar som begår våldtäkt mot kvinnor och flickor. Att polis fortfarande upprätthåller samma syn på sexualbrott som 1976, då boken ”Skylla sig själv” kom ut, är skrämmande men tyvärr en verklighet.

Det sker,  som visas ovan, internaliserat men förmodligen även fullt medvetet. Trots att det borde finnas en vilja öppet att diskutera polisens kvinnosyn verkar det snarare vara tvärtom som rapporteringen om #kvinnoregistret visade då en hög polischef, Mats Löfving, använde ordet ”trams” när en reporter ställde frågor om det.

Som också visas ovan började det i under andra hälften av på 2000-talet dyka upp artiklar om problemet med sk falska våldtäkter. Under samma tid växte sig antifeminism allt starkare. Åsikterna från poliser om att kvinnor och flickor ljuger om våldtäkt ska alltså ses i det ljuset.

Efter att Assangefallet briserat, där mängder av nätaktivitet avslöjade en mycket dålig kvinnosyn, kom året efter ytterligare artiklar om falska våldtäkter där polis uttalande samma fördomar som fanns att läsa på olika antifeministiska sajter. Det finns skrämmande nog knappast något som skiljer mellan hur poliser uttalar sig om falska våldtäkter och det tankegods som har går att läsa på vilken kvinnohatiskt sajt som helst. Det är intressant i sig.

Om det innan dagens abortlagstiftning fanns myter om att kvinnor anmälde våldtäkt för att få försörjning och att tidigare sexualmoral förutsatte att kvinnor och flickor skulle”hålla på sig” och att det var därför de anmälde våldtäkt, så har myterna om orsakerna till ”falska” våldtäkter nu byts ut till att vilja dölja otrohet och att få skadestånd.  Psykisk sjukdom verkar dock ha stått sig genom åren. Trots att våldtäktslagstiftningen har uppdaterats och det tex är ett brott att utnyttja berusade och drogade kvinnor (hjälplöst tillstånd) lägger polisen i utsagorna ovan fortfarande skulden på kvinnorna och deras situation.

Polisens #kvinnosyn Del 6 : Varningar, skuldbeläggande och ”påhittade” våldtäkter

 

Polisens #kvinnosyn Del 7 : Utredningar om falsk tillvitelse

Inlägget redogör för 12 fall där flickor och kvinnor utretts av polisen för att de ansett ljuga om övergrepp. Samtliga dessa fall visar på okunskap och fördomar hos polis. Det gäller både ingripande och utredande poliser. En hel del utav fallen visar även på en ren illvilja mot våldtäktsoffer. Det går inte att tolka på annat sätt. Att utreda brottsoffret för brott kan också vara ett sätt för polis att mörklägga en dålig och oengagerad våldtäktsutredning.

Som inlägget om Våld mot kvinnor och polisTVvisade verkar inte polis anmäla våld mot kvinnor själva utan det ankommer på den utsatta att göra det själv. Däremot anmäler polisen själva vid flera tillfällen våld mot män trots att målsägande inte vill delta. I falsk tillvitelse fallen är det tvärtom, oavsett om det finns någon målsägande eller inte anmäler polisen själva brottet falsk tillvitelse. Det verkar alltså finnas en genomgående vilja hos dem själva att driva de här utredningarna mot de tidigare målsägande t o m när det handlar om minderåriga flickor.

Det är tydligt vid genomlysning av de här fallen att det inte är vem som helst som anklagas för att ljuga om våldtäkt. Det är flickor eller ofta unga kvinnor mellan 15 och ca 23 år och som på något sätt har en extra utsatt position. De har dålig självkänsla, dålig utbildning, dålig kunskap om rättsväsendet, svag ställning i samhället, hemlösa och har ofta bristande stöd av närstående och vänner. De är helt enkelt det perfekta ”ljugande våldtäktsoffret”. Ofta får som nämnts dessa fall medial uppmärksamhet och numera betyder det att de här kvinnorna och minderåriga flickorna blir hånade på nätet som följd.  Det anses alltså ok att t ex en 15-åring blir  uthängd som ”ljugande hora” med namn, p-nr och adress. Vi menar att tanken är att det ska verka avskräckande för anmälningsbenägenheten framför allt för de som är allra mest utsatta.

Polisens #kvinnosyn Del 7 : Utredningar om falsk tillvitelse

 

Polisens #kvinnosyn Del 8 . Ointresse av våld mot kvinnor och flickor  – ett strukturellt problem

I inlägget ges olika exempel på hur polisen, istället för att skydda kvinnor och flickor mot våld tex de som begås på nätet, väljer att prioritera resurser på annat eller att utreda just kvinnor och flickor för brott.

Polisen bekämpar ”prostitution” genom att gå till massagesalonger

Ett antal tillfällen har rubriker skapats i media om att polisen har slagit till mot koppleriverksamhet. Det har uppdagats  genom att polismän går till lokaler och noterar om de erbjuds ”happy endings”. Får de dessa erbjudanden leder det oftast till att polis utreder kvinnorna. Den här ”metoden” att utreda prostitutionsrelaterad brottslighet genom att kvinnor skuldbeläggs istället för de män som underhåller kvinnohandel visar polisers attityd till prostitution. Sexköparen är helt osynliggjord och kvinnor fotograferas och ”maskas” på bild ut till media. Det är motsatsen till vad lagen om förbud för sexköp avser att åstadkomma. Den vill synliggöra det ojämlika maktutövandet mellan (oftast) kvinnan och sexköparen/mannen. Men istället väljer polisen, när de går på massagesalong, att göra tvärtom. Sexköparen lämnas i fred och kan fortsätta. De signaler som sänds ut är sexköparen inte behöver oroa sig för att fortsätta utnyttja kvinnorna – han beskyddas. Istället straffas kvinnorna. Detta är också en variant på #Kvinnoregistret.

Polisens #kvinnosyn Del 8 : Ointresse av våld mot kvinnor och flickor – ett strukturellt problem

 

Polisens #kvinnosyn Del 9 : Polismäns brott mot flickor och kvinnor.

Polismäns olika brott mot flickor och kvinnor:

– mord
– grov/våldtäkt
– våldtäkt mot barn
– misshandel
– misshandel av barn
– misshandel av obekant kvinna i trafiksituation
– grov/kvinnofridskränkning
– vållande till kroppsskada
– olaga hot
– ofredande
– sexuellt utnyttjande
– sexuella trakasserier
– sexuellt ofredande
– sexuellt ofredande – av kvinna som är målsäganden i brottmål
– sexuella trakasserier av kvinnliga kollegor
– sexuella trakasserier i form av pornografiska meddelanden till kollegor
– barnpornografibrott – barnpornografiska bilder i hemdator
– porrsurfning på tjänstedator
– sexchatt med 13/14-åriga flickor på tjänstedator
– försök till köp av sexuell tjänst
– köp av sexuell tjänst
– försök till köp av sexuell tjänst
– medhjälp till köp av sexuell tjänst
– köp av sexuell handling av barn
– koppleri
– samla kopior på passfoton på unga kvinnor efter särskild instruktion
– tjänstefel – inte ta upp kvinnors anmälan
– tjänstefel – kört ut kvinna mitt i natten till plats utanför tättbebyggt område
– tjänstefel – felaktigt skriva ut parkeringsböter till ex-fru och ex-fruns väninnor
– tjänstefel – besökt kvinna i hemmet utan att vara i tjänst (förundersökningen gällande tjänstefel lades ner, polisman dömdes för sexuellt ofredande vid besök i kvinnans hem)
– korruption – erbjuda sig att glömma ärende i utbyte mot sex
– utnyttja kvinnor i prostitution utan att vilja betala

Polisens #kvinnosyn Del 9 : Polismäns brott mot flickor och kvinnor

 

Polisens #kvinnosyn Del 10 : Polisen och media.

Inlägget handlar om hur polisen använder media för att kunna skuldbelägga kvinnor och flickor. Omvänt så kommer mäns våld mot kvinnor att förminskas och mäns våldshandlingar, av olika slag, visas förståelse för.

Massmedia är alltså en viktig kanal för polis att använda sig av för att torgföra de värderingar och uppfattningar de har som är kopplade till kön.

Polisen väljer hur de vill framställa händelser, vilka händelser som sprids och när de delger information om en händelse eller när de inte gör det dvs är ”förtegna”.

Polisens sätt att använda media för att demonisera kvinnor och flickor är både medvetet/avsiktligt och omedvetet, dvs internaliserat. Naturligtvis underlättas det av att media själva styrs av och upprätthåller, åtminstone delvis, samma attityder och att media oftast varken har resurser, tid eller lust att ifrågasätta polisen. Kriminaljournalister och de journalister som skickas ut att bevaka brott av olika slag är nästan alltid män och underhåller ofta samma myter och föreställningar som polisen. De bevakar också sajter på nätet som är kända för att ha en dålig kvinnosyn och påverkas utav dessa utan att problematisera vilken kvinnosyn de speglar och att mansdominansen är stor även där.  Media delar i stor utsträckning den kvinnosyn som polisen har. Tror kriminaljournalister och andra journalister, själva på idén om galna demoniska kvinnor, falska våldtäkter och ljugande kvinnor/flickor är det väldigt lätt för polisen att få genomslag för dessa berättelser.

Inlägget är uppdelat i delarna

Varumärket Polisen  – om polisen satsning på kommunikation i media och aktiviteter i sociala medier

Polisens demonisering av kvinnor i media – värderingar/olika metoder att förminska våld mot kvinnor

Granskning av några fall där kvinnor pekas ut – behandling av kvinnor där polis och media samagerade

Granskning av Göteborgsposten nyhetsrapportering  – journalister /polis och dålig kvinnosyn

Polisens #kvinnosyn Del 10 : Polisen och media 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: